Kursus ini bertujuan untuk membantu peserta mengukuhkan kepimpinan dan keberkesanan peribadi mereka melalui komunikasi yang berkesan. Komunikasi Intrapersonal dan Interpersonal  termasuk pengembangan kepercayaan diri, keterampilan memimpin, dan kemampuan untuk mempengaruhi dan membimbing orang lain melalui komunikasi yang efektif.Peserta akan dilatih untuk Teknik Komunikasi secara lisan, bertulis dan atas talian. Ilmu penggunaan perkataan yang sesuai sehingga perbezaan generasi akan dijalankan secara teori dan praktikal.