Blog CuteCarry best giler!-Ezuwan Ismail

Designer yang paling banyak mendapat sebutan pada malam Anugerah Bintang Popular 2010 (ABP 2010) ialah Ezuwan Ismail.