Dahinoor John berkepakaran membantu organisasi dalam program latihannya. Beliau mencipta kaedah khusus untuk mengajar di pelbagai perusahaan. Beliau sentiasa ingin memastikan bahawa setiap orang belajar dan meningkatkan diri mereka sendiri, bukan hanya melakukan hal yang sama sepanjang waktu. Beliau berpengalaman bekerja dengan pelbagai perusahaan berbeza dan telah membantu lebih dari 20.000 orang. Beliau juga pakar dalam pembangunan peribadi, kepemimpinan, dan mengelola pelbagai hal selain memiliki banyak pengalaman di pelbagai bidang perniagaan seperti layanan pelanggan, pemasaran, dan kewangan. Beliau berkemahiran dalam mengajar dan memastikan peserta tetap tertarik selain terlibat serta melatih bagaimana latihan dapat membantu perniagaan. Beliau percaya bahawa perubahan itu penting di dunia dan ingin membantu orang ramai beradaptasi terhadapnya.

Dahinoor John mendaki tangga korporat dengan melibatkan diri dalam operasi keseluruhan organisasi dari penyelarasan, perhubungan pelanggan, pengurusan acara, pembangunan perniagaan, pemasaran, dan kewangan. Beliau juga mempunyai pengalaman secara langsung dalam menjalankan & menguruskan pembangunan kamus kompetensi kepimpinan, penilaian berasaskan kompetensi, dan lain-lain.