Kursus Pentadbiran Pengkeranian bertujuan untuk melatih peserta dalam kemahiran dan pengetahuan berkaitan dengan pengurusan dan pentadbiran pejabat, khususnya dalam konteks teknologi semasa. Peserta akan mempelajari aspek-aspek seperti pengurusan sistem elektronik, pengendalian panggilan dan surat-menyurat secara maya, dan pemanfaatan alat bantu pentadbiran digital. Kursus ini memberikan penekanan kepada kemahiran organisasi dalam persekitaran teknologi, kecekapan dalam menggunakan perisian pengurusan pejabat, dan strategi pengurusan masa secara efektif. Dengan pemfokusan pada latihan praktikal dan situasi sebenar yang berkaitan dengan teknologi semasa, peserta akan dilengkapi dengan kemahiran praktikal yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas pentadbiran secara profesional dalam era digital ini. Sesuai untuk individu yang berminat memperoleh kemahiran dalam pengurusan pejabat yang mengintegrasikan teknologi automatik untuk meningkatkan efisiensi dan keberkesanan.

Penceramah dan fasilitator adalah mereka yang berpengalaman bertugas didalam bidang pengkeranian dan kesetiausahaan.