Kursus Pengurusan Kewangan Peribadi bertujuan untuk memberikan peserta kemahiran dan pengetahuan asas dalam menguruskan kewangan peribadi dengan bijak. Peserta akan mempelajari aspek-aspek seperti penyusunan bajet, perancangan kewangan jangka panjang, pengurusan hutang, dan pelaburan asas. Kursus ini juga mengelakkkan keberhutangan melampau.

Kursus ini memberikan penekanan kepada pembangunan kemahiran perancangan kewangan peribadi, mengenal pasti keutamaan kewangan, dan cara menguruskan risiko kewangan. Melalui latihan praktikal dan kajian kes, peserta akan dilibatkan dalam pembelajaran yang interaktif untuk membantu mereka menguruskan kewangan peribadi mereka secara efektif. Sesuai untuk sesiapa yang ingin meningkatkan kecekapan dalam pengurusan kewangan peribadi untuk mencapai matlamat kewangan mereka.

Penceramah adalah seorang Akauntan Bertauliah yang berpengalaman lebih dari 20 tahun.