Pendapatan lumayan buat business event management! (Kursus Perunding Majlis untuk Wanita)

Kerajaan melalui Jabatan Pembangunan Wanita amat prihati berkenaan dengan kebajikan wanita. Antara contoh inisiatif terbaik ialah Program Inkubator Ibu Tunggal (IKT) dan Program Inkubator Keusahawanan (IKEUNITA), Perunding Majlis 101 Kursus ini dijalankan khas untuk WANITA sahaja. Ia bukanlah seperti kursus biasa yang dilaksanakan oleh CuteCarry. Objektif utama ialah melatih wanita-wanita ini menjadi usahawan. Pemilihan dibuat …