Rafflesia Mothers Day:Rohana Jalil & Kilafairy

CuteCarry telah dijemput untuk menghadiri majlis Mother Day celebration anjuran Rafflesia .

Ia adalah untuk meraikan ibu dan anak daripada golongan selebriti. Ibu adalah antara penggerak kepada kejayaan seseorang selebriti. Maka tidak hairanlah pada malam itu, ibu dan anak tetap bergaya sakan!

Rohana Jalil in Ariff Shukor manakal KilaFairy in Rizman Ruzaini. My vote to her mother! i

Antara yang mendapat perhatian semestingan Rohana Jalil dan anaknya KilaFairy.

You know it is genetic things!

CuteCarry with the beautiful mother daughter.