Syaiful Baharim “Nur Innai” @ Islamic Fashion Week 2010 (IFF 2010)

All black,Syaiful Baharim and CuteCarry

Syaiful Baharim, young Malaysian