Kita adalah apa yang kita fikir. Setiap apa yang difikirkan akan
menjadi kenyataan. Latih fikiran supaya berfikiran positif. Ubah cara berfikir untuk magnet positif kesihatan, rezeki, perhubungan dan gaya
hidup.

Pernahkah anda teringat kepada seorang rakan dan beliau menelefon anda? Ini adalah contoh daya tarikan.

Kursus ini akan menerangkan berkenaan teknik daya tarikan untuk mencapai kesejahteraan diri, keluarga, kewangan, kesihatan dan semua aspek kehidupan. Ia adalah satu teknik bagaimana daya fikiran membolehkan kita mendapatkan apa yang diingini.

 • Maksud LoA
 • Bagaimana hukum ini berlaku
 • Buang negatif fokus positif
 • Perlu tahu apa saja boleh berlaku
 • Imaginasi anda alat terbaik
 • Ujian Hukum Tarikan
 • Hukum Tarikan adil
 • Tarikan akan beri apa yang anda mahu & tidak mah
 • Hati-hati dengan fikiran and
 • Hukum Tarikan berkesan bila ada kuasa vakum
 • Daya tarikan untuk kesihatan, rezeki, perhubungan dan gaya hidup
 • Aplikasi daya tarikan