OBJEKTIF

  • Kepentingan Bahasa Inggeris didalam perhubungan pelanggan;
  • Terma-terma Bahasa Inggeris bersama didalam perhubungan pelanggan;
  • Peserta dapat berkomunikasi didalam Bahasa Inggeris yang tepat;
  • Memperbaiki Tatabahasa didalam bahasa Inggeris

Selepas menghadiri kursus ini, para peserta dapat:

  • Memperbaiki Bahasa Inggeris dalam kerja seharian
  • Menilai kesesuaian Bahasa Inggeris yan digunakan didalam urusan kerja seharian;
  • Melatih daya pendengaran, suara dan komunikasi lisan dalam perbualan dalam Bahasa Inggeris
  • Memahami teknik komunikasi bukan lisan, protokol, dan etiket dalam membina jaringan dan perhubungan yang berterusan dengan pelanggan;

PENGISIAN KURSUS

• Ujian untuk mengetahui tahap bahasa Inggeris
Peserta akan menjalani ujian untuk mengetahui tahap bahasa inggeris individu. Ini adalah untuk pembahagian proses kumpulan dan memudahkan proses pembelajaran. Ujian juga akan diadakan pada hari terakhir. Perbincangan mengenai kesalahan juga akan diadakan.

Pengenalan Bahasa Inggeris dalam Perhubungan Pelanggan
Peserta kursus akan di bimbing untuk mengenali terma-terma Bahasa Inggeris yang biasa digunakan didalam pengurusan pelanggan. Ia adalah terma standard yang digunakan perhubungan pelanggan.

Protokol/adab Do’s and Don’t didalam Bahasa Inggeris
Terma-terma dan ayat didalam Bahasa Inggeris yang perlu dan tidak didalam pengucapan seharian bahasa Inggeris.

Perbualan telefon didalam Bahasa Inggeris
Komunikasi telefon bersama pelanggan didalam urusan seharian Bahasa Inggeris

Interaksi Sosial didalam Bahasa Inggeris
Bahasa Inggeris didalam perbualan sosial akan diketangah didalam modul ini. Ia merangkumi pelbagai situasi sosial daripada cara memperkenalkan diri dan berbual dengan pelanggan

Email dan penulisan didalam Bahasa Inggeris
Penulisan yang menggunakan Bahasa Inggeris yang standard memainkan peranan penting didalam imej pegawai ataupun organisasi. Terdapat sedikit perbezaan mengenai gaya dan penulisan didalam email dan surat. Peserta akan didedahkan secara teori dan praktikal

Imej dan ketrampilan perhubungan pelanggan
Tambahan didalam modul ini ialah imej profesional perhubungan pelanggan