A – A P P E A R A N C E
B – B E H A V I O U R
C – C O M M U N I C A T I O N
D – D E V E L O P M E N T

Pelajari tips dan ilmu berkenaan Appearance (Penampilan), Behaviour
(Kelakuan), Communication (Komunikasi) dan Development
(Pembangunan Diri). IMEJ yang ditonjolkan akan menaikkan reputasi
organisasi atau individu. Bergaya untuk berjaya.

PERINCIAN ELEMEN ABCD :-

 • A (APPEARANCE)-PENAMPILAN

Pengurusan Keterampilan mengikut konsep yang kaedah dan langkah yang teratur dan mudah difahami. Peserta akan diterangkan mengenai:-

 • B (BEHAVIOR)-KELAKUAN, PROTOKOL DAN ETIKA SOSIAL

Protokol dan etika sosial adalah asas interaksi sosial dalam masyarakat. Ia adalah cerminan status dan pendidikan seseorang. Kita akan bersama-sama menyelami pelbagai aspek seperti yang tersenarai di bawah:

 1. Protokol dan etika seharian dan tempat kerja
 2. Etika didalam majlis, mesyuarat dan perbualan secara profesional
 3. Penggunaan panggilan gelaran
 4. Pembentukan imej dan protokol korporat
 5. Protokol dan perbezaan budaya antarabangsa, budaya dan tradisi
 6. Teknik menangani gangguan seksual di tempat kerja
 • C (COMMUNICATION)

Teknik komunikasi yang betul adalah umpama jambatan kukuh dalam perhubungan. Urusan seharian terganggu disebabkan kelemahan komunikasi. Peserta akan didedahkan dengan pelbagai aspek komunikasi untuk kelancaran kehidupan.

 1. Pemilihan penggunaan perkataan di dalam penulisan resume, surat, laporan dan email
 2. Komunikasi lisan dan bahasa badan
 3. Teknik Komunikasi antara pegawai atasan dan kakitangan
 4. Komunikasi media sosial / e-komunikasi
 5. Teknik mengenalpasti dan berkomunikasi karakter Visual, Kinesthatic, Auditori, Digital
 6. Teknik menggunakan Bahasa Badan
 7. Komunikasi diantara generasi – Baby boomers, Generasi X, Y dan Z
 • D – (DEVELOPMENT) PEMBANGUNAN DIRI

Pembangunan dan kemajuan diri bermula apabila tersemat perasaan ingin berubah dan menghormati diri sendiri. Peserta akan didedahkan dengan pelbagai teknik untuk kemajuan diri.

 1. Teknik membina keyakinan diri
 2. Teknik Penyelesaian Masalah
 3. Pemikiran kritikal
 4. Positif dan Daya Tarikan (Law of Attraction)
 5. Konsep bersyukur dan What you give you get back
 6. Menghormati untuk dihormati
 7. Teknik untuk menghadapi gangguan seksual dan fizikal