Majlis rasmi memerlukan satu struktur organisasi yang teratur dengan
pengendalian yang berpandukan kepada peraturan-peraturan dan
protokol-protokol tertentu. Kejayaan sesebuah majlis rasmi bergantung
kepada perancangan dan pengendalian teliti.

Majlis yang berjaya adalah hasil daripada pengendalian majlis yang berkesan dan menurut protokol dan etiket yang ditetapkan.Ia memberikan gambaran berkenaan individu,organisasi juga negara yang diwakili.

Kursus ini akan memberikan peserta berkenaan dengan aspek pengendalian majlis rasmi, separa rasmi atau tidak rasmi.

OBJEKTIF KURSUS

• Aspek protokol didalam pejabat, majlis rasmi dan tidak rasmi;
• Praktikal didalam pengendalian majlis ;
• Pembentukan imej dan penampilan agar bersesuaian denagn protokol dan etiket sosial

Selepas menghadiri kursus ini, para peserta dapat:

• Memahami maksud protokol dan etiket sosial dan teknik dalam pengendalian majlis
• Menilai peribadian diri, keyakinan dan sikap dalam membina
• Memahami teknik komunikasi bukan lisan, protokol, dan etiket dalam membina jaringan dan perhubungan yang berterusan dengan pelanggan;
• Memahami aspek pengendalian majlis tempatan dan luar negara.

PENGISIAN KURSUS

  • Pengenalan Kepada Amalan Protokol dan Etiket Sosial
  • Takrif Protokol
  • Takrif Etiket dan Sosial
  • Amalan etiket dahulu dan masa kini
  • Etiket dalam Pelbagai majlis
  • Kepentingan dan Pengetahuan Etiket Sosial dan protokol
  • Peraturan memperkenalan diri
  • Perilaku dan lafaz menerima perkenalan dan memperkenalkan orang lain

Ketrampilan di dalam Protokol

• Kepentingan Ketrampilan Diri
• Pemakaian berdasarkan acara dan majlis
• Ciri-ciri berpakaian

Kesopanan dan Komunikasi Sosial

• Tajuk perbualan yang sesuai dan tidak sesuai
• Cara yang baik dan berkesan untuk berbual dan mendengar perbualan
• Tatalaku ketika berbual

Pengendalian Protokol Majlis

• Susunan tempat duduk
• Persiapan Majilis rasmi
• Majlis rasmi , separuh rasmi dan tidak rasmi
• Atucara Pentadbiran majlis
• Pembentukan jawatankuasa
• Persiapan bagi menghadiri majlis
• Ketibaan di tempat majlis
• Tertib dalam majlis
• Majlis tamat
• Mengenali peralatan jamuan ,susunan dan cara mengunakanya
• Tertib sebelum , ketika dan selepas makan
• Stimulasi jamuan makan (fine dining)

Peranan Menyambut tetamu dan Pegawai Pengiring
• Tanggungjawab penyambut tetamu
• Tanggungjawab pegawai pengiring
• Memahami Aturcara
• Cara mengiringi tetamu yang betul
• Senarai Tetamu
• Pakaian tetamu pakaian penyambut dan pengiring

Peranan Pengacara Majlis

• Fungsi Pengacara majlis
• Kemahiran Pengacara
• Mengawal majlis

Protokol Antarabangsa

• Pengurusan Majlis Sambutan Tetamu Negara
• Memahami Kepelbagaian Silang Budaya Antarabangsa