Pengucapan Awam & Pengacaraan

Pengucap awam terbaik ialah mereka yang boleh memberikan audien kefahaman tepat tentang apa yang hendak disamping. Pengucap juga mampu untuk menarik perhatian golongan sasaran. Kursus ini akan memberikan peserta keyakinan untuk memberi pengucapan awam dengan menggunakan teknik-teknik yang betul. Antara perkara yang akan disentuh ialah:-

  • Pengenalan , kepentingan dan kategori pengucapan awam
  • Proses dan langkah-langkah persediaan  pengucapan awam
  • Ciri-ciri pengucapan awam terbaik
  • Teknik-teknik dan tips pengucapan awam
  • Penyusunan  ayat pengucapan awam

 

  • Cara-cara penyediaan  teks pengucapan awam
  • Etika dan protokol didalam pengucapan awam
  • Teknik mengawal gemuruh,bahasa badan, pengawalan suara, audiens dan mikrofon
  • Latihan dan praktikal pengucapan awam.

 

 

Leave a Reply