Pengurusan Kewangan peribadi yang lemah akan menyebabkan pelbagai masalah yang tidak dijangka. Sehubungan dengan itu, setiap individu perlulah menguruskan kewangan mengikut kemampuan dan juga teknik-teknik tertentu.

  • Kemahiran pengurusan kewangan
  • Teknik pengurusan kewangan
  • Teknik penyediaan bajet kewangan peribadi
  • Panduan murah rezeki
  • Penggandaan wang secara senyap
  • Teknik pengagihan pendapatan kewangan
  • Pengurusan perbelanjanaan harian
  • Teknik mewujudkan kepercayaan didalam organisasi
  • Melabur wang secara bijak
  • Memilih kadar pinjaman yang betul