Pengurusan Kewangan Peribadi

PENGURUSAN KEWANGAN PERIBADI

Pengurusan Kewangan peribadi yang lemah akan menyebabkan pelbagai masalah yang tidak dijangka. Sehubungan dengan itu, setiap individu perlulah menguruskan kewangan mengikut kemampuan dan juga teknik-teknik tertentu.

 

 
  • Kemahiran pengurusan kewangan
  • Teknik pengurusan kewangan
  • Teknik penyediaan bajet kewangan peribadi
  • Panduan murah rezeki
  • Penggandaan wang secara senyap
 
  • Teknik pengagihan pendapatan kewangan
  • Pengurusan perbelanjanaan harian
  • Teknik mewujudkan kepercayaan didalam organisasi
  • Melabur wang secara bijak
  • Memilih kadar pinjaman yang betul

 

 

 

 

Leave a Reply