Pengurusan Tekanan/Stress

MODUL PENGURUSAN STRESS (TEKANAN)

Tekanan adalah ‘pembunuh’ dalam senyap. Organisasi yang mempunyai pekerja dengan tekanan yang tinggi didapati mempunyai tahap pencapaian matlamat yang kurang memberangsangkan. Tekanan boleh dihadapi jika teknik-teknik yang sewajarnya diamalkan. Ia adalah berkait rapat dengan nadi sesuatu organisasi iaitu kakitangan.

Melalui kursus ini, peserta juga akan menjadi  lebih mahir dalam  mengawal emosi, akitiviti  harian dan mengurangkan tekanan kerja. Latihan yang akan dilaksanakan juga akan membantu  agar peserta lebih memahami berkenaan teori membina kendiri agar boleh diaplikasi di tempat kerja kelak.

 

OBJEKTIF

 

 1. Pendedahan berkenaan pengurusan stress
 2. Mengenalpasi kemahiran pengurusan stress secara teori dan praktikal
 3. Membina tahap kesedaran dan mengurangkan tekanan melalui pengurusan diri
 4. Melahirkan insan yang lebih komited dan bertanggungjawab

 

 

KANDUNGAN

 

MENGENALI STRESS

 • Jenis-jenis stress
 • Punca-punca stress
 • Tanda-tanda dan kesan-kesan stress

 

 

 

 

KEMAHIRAN PENGURUSAN STRESS

 • Pencegahan stress
 • Senarai semak matlamat hidup
 • Teknik-teknik pencapaian prestasi
 • Teknik penyediaan senarai ‘to do’
 • Pengenalan makanan untuk mengurangkan stress
 • Aktiviti seharian untuk mengurangkan stress
 • Pengurusan Stress melalui kerohanian

 

 

MASA, KERJA, AKTIVITI SEHARIAN DAN STRESS

 • Punca tekanan kerja
 • Pengurusan konflik dalam organisasi
 • Teknik menguruskan tekanan dan masa
 • Kemampuan kerja dan masa
 • Pengurusan tekanan luaran waktu kerja
 • Tekanan disebabkan kerja
 • Makanan untuk mengurangkan stress
 • Penilaian semula dan kaedah cara kerja

 

 

Daya Tarikan (LAW OF ATTRACTION) untuk pengurusan stress

 • Maksud LoA
 • Bagaimana hukum ini berlaku
 • Buang negatif fokus positif
 • Perlu tahu apa saja boleh berlaku
 • Imaginasi anda alat terbaik
 • Hukum Tarikan adil
 • Tarikan akan beri apa yang anda mahu & tidak mahu
 • Hati-hati dengan fikiran anda
 • Hukum Tarikan berkesan bila ada kuasa vakum
 • Uji Hukum Tarikan

 

 

 

 

Leave a Reply