Tekanan individu akan menyebabkan prestasi
menurun dan kucar-kacir sesebuah organisasi. Pelajari tips dan teknik supaya tekanan dikurangkan dan pengurusan masa yang efisien.

MODUL PENGURUSAN STRESS (TEKANAN)

 • Tekanan adalah ‘pembunuh’ dalam senyap. Organisasi yang mempunyai pekerja dengan tekanan yang tinggi didapati mempunyai tahap pencapaian matlamat yang kurang memberangsangkan.
 • Tekanan boleh dihadapi jika teknik-teknik yang sewajarnya diamalkan. Ia adalah berkait rapat dengan nadi sesuatu organisasi iaitu kakitangan.
 • Melalui kursus ini, peserta juga akan menjadi  lebih mahir dalam mengawal emosi, akitiviti  harian dan mengurangkan tekanan kerja. Latihan yang akan dilaksanakan juga akan membantu  agar peserta lebih memahami berkenaan teori membina kendiri agar boleh diaplikasi di tempat kerja kelak.

OBJEKTIF

 1. Pendedahan berkenaan pengurusan stress
 2. Mengenalpasi kemahiran pengurusan stress secara teori dan praktikal
 3. Membina tahap kesedaran dan mengurangkan tekanan melalui pengurusan diri
 4. Melahirkan insan yang lebih komited dan bertanggungjawab 

MENGENALI STRESS

 • Jenis-jenis stress
 • Punca-punca stress
 • Tanda-tanda dan kesan-kesan stress

KEMAHIRAN PENGURUSAN STRESS

 • Pencegahan stress
 • Senarai semak matlamat hidup
 • Teknik-teknik pencapaian prestasi
 • Teknik penyediaan senarai ‘to do’
 • Pengenalan makanan untuk mengurangkan stress
 • Aktiviti seharian untuk mengurangkan stress
 • Pengurusan Stress melalui kerohanian

MASA, KERJA, AKTIVITI SEHARIAN DAN STRESS

 • Punca tekanan kerja
 • Pengurusan konflik dalam organisasi
 • Teknik menguruskan tekanan dan masa
 • Kemampuan kerja dan masa
 • Pengurusan tekanan luaran waktu kerja
 • Tekanan disebabkan kerja
 • Makanan untuk mengurangkan stress
 • Penilaian semula dan kaedah cara kerja