Ucapan yang baik dapat memastikan maklumat dapat disampaikan dengan berkesan kepada audien. Sehubungan dengan itu, teknik penulisan teks ucapan dan laporan yang berkesan perlu agar mesej dapat disampaikan.

Antara perkara yang akan disentuh ialah:-

  • Jenis-jenis ucapan
  • Teknik merangka  teks ucap
  • Penggunaan bahasa dan struktur teks ucapan
  • Protokol didalam penulisan teks ucapan
  • Gaya olahan teks ucapan dan persembahan
  • Teknik mendapatkan maklumat untuk penulisan teks ucapan
  • Persembahan teks ucapan
  • Teknik penutup teks ucapan