Protokol dan etiket adalah salah satu elemen utama di dalam menjalani kehidupan seharian.

Peraturan etika merangkumi kebanyakan aspek interaksi sosial dalam mana-mana masyarakat. Ia mencerminkan kod etika asas, atau ia boleh mencerminkan status seseorang. Terdapat etika tertentu seperti cara kita menerima kad nama kepada cara kita makan.

Bagaimana memegang garfu? Gelas kaca di sebelah manaa? Kenapa pakaian ini untuk majlis tertentu atau cara untuk berjalan dan bersalaman.

Para peserta akan dilatih aspek-aspek berikut: –
• Aspek Protokol dan Etika
• Protokol dan Etika Pengendalian Majlis
• Etika mesyuarat
• Etika Sosial dalam Perbualan
• Etika Makan
• Etika Berpakaian
• Protokol korporat
• Perbezaan Budaya
• Imej dan Profesionalisme
• Pembentukan Imej Korporat
• Protokol Antarabangsa
• Budaya Memahami Kepelbagaian Antarabangsa
• Protokol dan etika Kelakuan peribadi