Forum Komunikasi Blog @ Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)

Saya telah dijemput untuk menjadi panel Forum Komunikasi Blog Di dalam Masyarakat Malaysia yang Berbilang Kaum dan Agama di Universiti Sains Islam Malaysia (USIM.).

Antara perkara yang saya tekankan ialah

i.