Komunikasi

Tanggapan pertama dalam cara kita berkomunikasi adalah penting! Perjanjian perniagaan boleh dibatalkan disebabkan kepada kemahiran komunikasi lemah. Antara topik yang dibincangkan adalah: –
• Kemahiran komunikasi
• Teknik membina Karisma melalui pandangan pertama
• Seni persembahan dan pengucapan awam
• Seni untuk mempengaruhi orang lain dengan imej
• Komunikasi lisan dan bukan lisan
• Komunikasi Korporat
• E-komunikasi
• Komunikasi untuk mesyuarat
• Komunikasi temuduga
• Komunikasi laporan
• Komunikasi tulisan termasuk resume, surat rayuan dan sebagainya

Leave a Reply