Komunikasi adalah elemen penting didalam menjalankan aktiviti seharian. Sehubungan itu, setiap individu wajar mempelajari teknik komunikasi agar produktiviti ditingkatkan dan masalah akibat kurangnya komunikasi dapat dikurangkan.

Tanggapan pertama dalam cara kita berkomunikasi adalah penting! Perjanjian perniagaan boleh dibatalkan disebabkan kepada kemahiran komunikasi lemah.

Antara topik yang dibincangkan adalah: –

• Kemahiran komunikasi
• Teknik membina Karisma melalui pandangan pertama
• Seni persembahan dan pengucapan awam
• Seni untuk mempengaruhi orang lain dengan imej
• Komunikasi lisan dan bukan lisan
• Komunikasi Korporat
• E-komunikasi
• Komunikasi untuk mesyuarat
• Komunikasi temuduga
• Komunikasi laporan
• Komunikasi tulisan termasuk resume, surat rayuan dan sebagainya