Pengurusan masa adalah aspek utama dalam pencapaian matlamat. Ia adalah berkait rapat dengan nadi sesuatu organisasi iaitu kakitangan. Kegagalan didalam pengurusan masa juga disebabkan oleh sikap, kurang pengetahuan, tahap keutamaan dan juga motivasi.  Ia akan menghalang untk mencapai tahap produktiviti yang telah ditetapkan. Melalui kursus ini, peserta juga akan menjadi  lebih mahir dalam  mengawal akitiviti  harian dan mengurangkan tekanan kerja akibat daripada  perancangan pengurusan masa yang kurang memuaskan. Latihan yang akan dilaksanakan juga akan membantu  agar peserta lebih memahami berkenaan teori pengurusan masa agar boleh diaplikasi di tempat kerja kelak.

 

OBJEKTIF

 

 1. Pendedahan berkenaan pengurusan masa
 2. Mengenalpasi kemahiran pengurusan masa secara teori dan praktikal
 3. Membina tahap kesedaran dan mengurangkan tekanan melalui pengurusan masa
  1. Melahirkan insan yang lebih komited dan bertanggungjawab

 

 

KANDUNGAN

 

KEMAHIRAN PENGURUSAN MASA

 • Kepentingan pengurusan masa
 • Elemen pengurusan masa
 • Senarai perlu ada didalam pengurusan masa
 • Teknik-teknik pengurusan masa
 • Teknik penyediaan senarai ‘to do’

PERIBADI DAN SAHSIAH DIDALAM PENGURUSAN MASA

 • Personaliti mampan
 • Keberkesanan peribadi
 • Penetapan objektif dan azam
 • Pencapaian didalam pengurusan masa
 • Pengurusan masa berlandaskan Islam

 

 

TEKNIK  PENJIMATAN  MASA

 • Pengurusan fizikal tempat kerja
 • Pengurusan hubungan dan masa peribadi dan pekerja
 • Komunikasi didalam seharian
 • Delegasi tugas
 • Pengurusan masa menggunakan teknologi terkini

 

 

MASA DAN TEKANAN

 • Punca tekanan kerja
 • Pengurusan konflik dalam organisasi
 • Teknik menguruskan tekanan dan masa
 • Kemampuan kerja dan masa
 • Pengurusan tekanan luaran waktu kerja
 • Tekanan disebabkan kerja
 • Makanan untuk mengurangkan stress
 • Penilaian semula dan kaedah cara kerja