Pelanggan kini berbeza dengan dahulu terutamanya daripada kehendak dan persepsi. Kursus ini akan berkisar kepada 3P iaitu:

  1. PROFESIONALISME
  2. PEOPLE
  3. PATIENCE

Selain itu, kursus ini akan menumpukan bagaimana untuk memperbaiki standard prosedur operasi (SOP) agar relevan. Pengalaman Hafiz Mustapha bertugas di Komunikasi Korporat dan mystery shopper untuk McDonalds akan dikongsikan di dalam seminar ini.