PENULISAN TEKS UCAPAN DAN LAPORAN

Ucapan yang baik dapat memastikan maklumat dapat disampaikan dengan berkesan kepada audien. Sehubungan dengan itu, teknik penulisan teks ucapan dan laporan yang berkesan perlu agar mesej dapat disampaikan.

 

Antara perkara yang akan disentuh ialah:

 

     Jenis-jenis ucapan
     Teknik merangka teks ucapan
     Penggunaan bahasa dan struktur teks ucapan
     Protokol didalam penulisan teks ucapan
     Gaya olahan teks ucapan dan persembahan
     Teknik mendapatkan maklumat untuk penulisan teks ucapan
     Persembahan teks ucapan
     Teknik penutup teks ucapan

DAFTAR UNTUK TIPS PENAMPILAN DIRI

Tiba masanya untuk lakukan satu perubahan. Terima tip-tip menarik melalui newsletter kami.
Jangan tunda lagi. Mulakan hari ini!