Oranges? Siapakah mereka? Mereka adalah Pegawai Pegawai Tadbir Diplomatik (PTD). CuteCarry adalah Oranges kerana saya adalah bekas PTD didalam batch ...

Terima kasih JELITA. Jangan lupa beli.. ...